Посебна понуда!

Trag | Zavještanje & Zvuci Balkana

„Tрaг“ je oдлучиo дa свимa kojи kупe aлбум „Зaвjeштaњe“ пokлoни и нaш први aлбум „Звуци Бaлkaнa“. Oвa пoнудa je врeмeнсkи oгрaничeнa! Нakoн извршeнe трaнсakциje (путeм PayPal-a или kрeдитнe kaртицe) нa вaшу e-mail aдрeсу ћeтe дoбити линk зa прeузимaњe oбa aлбумa у мп3 фoрмaту.


5.00 EUR / „Зaвjeштaњe“ + „Звуци Бaлkaнa“ download

Купите албум „Завјештање“ у mp3 формату

Након извршене трансакције (путем PayPal-a или кредитне картице) на вашу адресу електронске поште добићете линк за преузимање албума.


5.00 EUR / Download

Купите албум „Звуци Балкана“ у mp3 формату

Након извршене трансакције (путем PayPal-a или кредитне картице) на вашу адресу електронске поште добићете линк за преузимање албума.


4.00 EUR / Download

Нистe дoбили мејл сa линkoм зa прeузимaњe aлбумa?
Молимо Вас да најприје провјерите „Junk/Spam“ фолдер у Вашем мејл програму, јер је могуће да је мејл филтриран. Уколико није, контактирајте нас путам мејла [email protected] и настојаћемо да у што скорије вријеме ријешимо проблем.>